Rentabiliteit Eigen Vermogen - Rentabiliteit

Rentabiliteit eigen vermogen

De rentabiliteit eigen vermogen (REV) is één van de methodes om de rentabiliteit van een onderneming of project te berekenen. In veel gevallen is het berekenen van de rentabiliteit van het eigen vermogen van belang, zodat een investeerder inzicht heeft in de "winst" die op de investering gemaakt gaat worden.

Een investeerder zal per investering (op projectniveau of ondernemingsniveau) een afweging maken of het rendement voldoende is ten opzichte van het risico dat er gelopen gaat worden. In de basis kan gesteld worden dat een hoger risico een hoger rendement oplevert.

Voorbeeld:

Investering 1: Een investering in een obligatie van de Nederlandse overheid levert op dit moment tussen de 0% en 1% per jaar op.

Investering 2: Een investering in een Nederlands bedrijf in de branche voedingsmiddelen levert op dit moment ongeveer 5% per jaar op (dividend).

De investeerder zal op basis van zijn totale vermogen, reeds geïnvesteerde vermogen en het risico op beide investeringen gaan bepalen waar zijn geld in geïnvesteerd gaat worden. De risico-analyse verschilt per investeerder en verschilt ook per periode.